PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

Dispozitii» Dispozitie - convocare CL sed. ordinara 31.01.2014
» Dispozitie - convocare CL sed. ordinara 26.03.2014
» Dispozitie - convocare CL sed. extraordinara 07.04.2014
» Dispozitie - convocare CL sedinta ordinara 29.05.2014
» Dispozitie - convocare CL sedinta ordinara 26.06.2014
» Dispozitia Nr. 317 - Dispozitia Nr. 317 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 2 noiembrie 2014
» Dispozitia nr. 331/2015 - privind constituirea unei comisii care sa analizeze si sa verifice documentele contabile care au stat la baza folosirii mijloacelor banesti cu ocazia organizarii serbarii "Legendele Cislaului", editia a-X-a
» Dispozitia nr. 330/2015 - privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante - sofer microbuz scolar, in cadrul Primariei Comunei Cislau
» Dispozitia nr. 329/2015 - privind desemnarea doamnei Cismaru Mihaela Mugurasa -persoana autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral
» Dispozitia nr. 310/2015 - Privind aprobarea repunerii in plata a dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularului Maican Florin Gigel
» Dispozitia nr. 315/2015 - privind incetarea platii venitului minim garantat pentru dosarul Turcu Constantin
» Dispozitia nr. 304/2015 - Privind aprobarea repunerii in plata a dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularului Calin Florentina-Alina
» Dispozitia nr. 305/2015 - Privind aprobarea repunerii in plata a dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularului Mihai Stefan Viorel
» Dispozitia nr. 306/2015 - Privind aprobarea repunerii in plata a dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularului Ripeanu Georgian Viorel
» Dispozitia nr. 307/2015 - Privind aprobarea repunerii in plata a dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularului Cojocaru Ion
» Dispozitia nr. 308/2015 - privind suspendarea raportului de munca al doamnei Banica Simona , avand functia de pedagog de recuperare, ca urmare a intrarii in concediu de crestere si ingrijire copil
» Dispozitia nr. 309/2015 - privind punerea in aplicare a mandatului de executare a sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii de catre Chiriac Constantin Laurentiu
» Dispozitia nr. 328/2015 - privind desemnarea doamnei Bobelica Maria - persoana autorizata sa efecuteze operatiuni in Registrul Electoral
» Dispozitia nr. 326/2015 - privind desemnarea domnisoarei Grigore Adina Elena -persoana autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral
» Dispozitia nr. 327/2015 - privind desemnarea doamnei Baroianu Roxana Elena-persoana autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral
» Dispozitia nr. 325/2015 - privind modificarea art.2 al dispozitiei nr. 282/11.08.2015 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei cislaujudetul Buzau de catre doamna cismaru Mihaela Mugurasa incadrita in functia publica de inspector, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cislau, judetul Buzau
» Dispozitia nr. 324/2015 - privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei titularului Costin Elena Monica
» Dispozitia nr. 323/2015 - Privind incetarea dreptului Ia acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia Costin Valentin
» Dispozitia nr. 322/2015 - Privind incetarea dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia Zarof Irinel
» Dispozitia nr. 321/2015 - Privind incetarea dreptului Ia acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia Zidaru Florin
» Dispozitia nr. 320/2015 - privind incetarea dreptului la acordarea alocatiei pentru sultlnerea familiei pentru familia Turcu Aurel
» Dispozitie nr. 319/2015 - Privind incetarea dreptului Ia acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia Neagu Ioan Cosmin
» Dispozitia nr. 318/2015 - privind incetarea dreptului la acordarea alocatiei pentru sultlnerea familiei pentru familia Frone Gheorghe
» Dispozitia nr. 317/2015 - privind incetarea dreptului la acordarea alocatiei pentru sultlnerea familiei pentru familia Chipcea Viorel
» Dispozitia nr. 316/2015 - Privind incetarea dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familiile care nu au depus documente justificative privind veniturile si componenta familiei
» Dispozitia nr. 284/2015 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordirrara de lucru
» Dispozitia nr. 285/2015 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dosarul Serban Laurentiu
» Dispozitia nr. 286/2015 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dosarul Nedelcu Ioan
» Dispozitia nr. 287/2015 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dosarul Tanase Nicolae
» Dispozitia nr. 288/2015 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dosarul Caraliu Florin
» Dispozitia nr. 289/2015 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dosarul Carjan Adrian
» Dispozitia nr. 290/2015 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dosarul Cucu Constantin
» Dispozitia nr. 291/2015 - privind recuperarea in plata a venitului minim garantat pentru dosarul Chiriac Zabal
» Dispozitia nr. 292/2015 - privind repunerea in plata a venitului minim garantat pentru dosarul Dumitrache Emil
» Dispozitie nr. 293/2015 - privind modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru dosarul Radu Constantin
» Dispozitia nr. 294/2015 - privind modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru dosarul Ilie Nicolae
» Dispozitia nr. 295/2015 - privind modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru dosarul Ciudatu Gheorghe
» Dispozitia nr. 296/2015 - privind repunerea in plata a venitului minim garantat pentru dosarul Baicu Claudiu
» Dispozitia nr. 297/2015 - privind incetarea platii venituiui minim garantat pentru dosarul Sandru Alexandru
» Dispozitia nr. 298/2015 - privind incetarea platii venituiui minim garantat pentru dosarul Dicu Elena Cristina
» Dispozitia nr. 299/2015 - privind incetarea platii venituiui minim garantat pentru dosarul Alecu Ovidiu
» Dispozitia nr. 300/2015 - privind incetarea platii venituiui minim garantat pentru dosarul Fatu Ileana
» Dispozitia nr. 301/2015 - privind incetarea platii venituiui minim garantat pentru dosarul Colt Elena
» Dispozitia nr. 302/2015 - privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dumbrava Bogdan Florin
» Dispozitia nr. 303/2015 - privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei titularului Badea Marian
» Dispozitia nr. 278/2015 - privind delegarea atributiilor functiei publice de de conducere de secretar al comunei Cislau, judetul Buzau de catre doamna Cismaru Mugurasa-Mihaela
» Dispozitia nr. 279/2015 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 280/2015 - privind rectificarea nr. 6 a bugetului local pe anul 2015
» Dispozitia nr. 281/2015 - privind desemnarea doamnei Dragomir Florentina responsabil arhiva Primariei comuna Cislau
» Dispozitia nr. 282/2015 - privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei Cislau, judetul Buzau de catre doamna Cismaru Mihaela Mugurasa incadrata in functia publica de inspector, grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cislau, judetul Buzau
» Dispozitia nr. 283/2015 - privind modificarea art.1 al dispozitiei nr. 259130.O7.2015 privind majorarea salariala in procent de l2oh a salariului debaza doamnei Iorgulescu Viorica, avand functia de instructor de educatie ( educator specializat principal), in cadrul Centrului de zi Doamna Neaga
» Dispozitia nr. 332/2015 - privind numirea doamnei Tailup Ana Maria Tatiana in functia publica de executie de inspector debutant din cadrul biroului buget finante contabilitate, investitii publice, impozite si taxe locale al aparatului de specialitate a1 primarului comunei Cislau, judetul Buzau
» Dispozitia nr. 333/2015 - privind delegare de atributii domnului Marincean Simion avand functia publica de executie de inspector superior in cadrul compartimentului agricol, cadastru, urbanism si amenajarea teritoriului, dezvoltare locala si achizitii publice al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cislau, judetul Buzau
» Dispozitia nr. 334/2015 - privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante - sofer microbuz scolar, in cadrul Primariei Comunei Cislau
» Dipozitia nr.140/2016 - privind stabilirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul comunei CISLAU
» Dispozitia nr. 143/18.05.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 183/23.06.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 243/29.08.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 290/14.09.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau, in sedinta de indata de lucru
» Dispozitia nr. 304/23.09.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau, in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 336/20.10.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau, in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 337/20.10.2016 - privind acordarea unei cantitati suplimentare de ajutoare alimentare distribuite prin Grupul de lucru pentru aplicarea si derularea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) pentru persoanele/familiile defavorizate
» Dispozitia nr. 339/25.10.2016 - privind constituirea comisiilor de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar a elementelor de activ si pasiv si de casare si declasare a elementelo de activ si pasiv apartinand Primariei comunei Cislau, judetul Buzau
» Dispozitia nr. 364/10.11.2016 - privind convocarea Consiliul Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 389/08.12.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau jud. Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 390/12.12.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau jud. Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr.229/21.04.2017 - privind convocarea CL al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 84/27.02.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau,jud.Buzau,in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 198/23.03.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 266 din 23.05.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 331/22.06.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 359/20.07.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr.391 din 18.08.17 - - privind convocarea consiliului local al com. Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 417/22.09.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 454/18.10.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 512/22.11.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 530/12.12.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 28/22.01.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Anexa la Dispozitia nr. 30/25.01.2018 -
» Dispozitia nr.58/07.02.2018 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 58/07.02.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 79/22.02.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr.130/18.04.2018 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 135/09.05.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara
» Dispozitia nr. 164/29.05.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta de indata de lucru
» Dispozitia nr. 166/21.06.2018 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 185/19.07.2018 - privind convocarea CL l comunei Cislau, jud. Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 205/22.08.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta de indata, de lucru joi, 23.08.2018
» Dispozitia nr. 223/14.09.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 269 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau, in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 275 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 306/10.12.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta de indata de lucru
» Dispozitia nr. 311/12.12.2018 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta de indata de lucru
» Dispozitia nr. 316/19.12.2018 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta de indata de lucru
» Dispozitia nr. 34/23.01.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 81/22.02.2019 - privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I [...]
» Dispozitia nr. 113/21.03.2019 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau
» Dispozitia nr. 122/12.04.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Dispozitia nr. 187/28.06.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Braila in sedinta de lucru
» Dispozitia nr. 213/06.08.2019 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 237/23.09.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara [...]
» Dispozitia nr. 265/01.10.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta de indata
» Dispozitia nr. 271/17.10.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 293/20.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Dispozitia nr. 331/23.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local [...]
» Dispozitia nr. 12/21.01.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 88/11.02.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 129/21.04.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 144/08.05.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 160/10.06.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 188/11.08.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Dispozitia nr. 206/02.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Dispozitia nr. 223/14.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Dispozitia nr. 245/21.10.2020 - privind convocarea Consiliului local al comunei Cislau [...]
» Dispozitia nr. 278/17.11.2020 - privind convocarea Consiliului local [...]
» Dispozitia nr. 287/09.12.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 5/22.01.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Dispozitia nr. 70/03.03.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 197/26.07.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 210/30.07.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 227/30.08.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 246/20.09.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 248/23.09.2021 - privind stabilirea programului de lucru in institutie [...]
» Dispozitia nr. 274/13.10.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 277/21.10.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 303/02.12.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 316/13.12.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 318/21.12.2021 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 40/04.02.2022 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 76/01.03.2022 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetu Buzau in sedinta ordinara de lucru
» Dispozitia nr. 46/11.02.2022 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru [...]
» Dispozitia nr. 80/17.03.2022 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta extraordinara de lucru
» Dispozitia nr. 106/11.04.2022 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Cislau, judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru [...]
» Dispozitia nr. 162/18.05.2022 -
» Dispozitia nr. 252/25.08.2022 -
» Dispozitia nr. 277/09.09.2022 -
» Dispozitia nr. 278/12.09.2022 -
» Dispozitia nr. 314/30.09.2022 -
» Dispozitia nr. 346/02.11.2022 -