PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

Procese verbale» Proces verbal - sedinta ordinara - 31.01.2014
» Proces verbal - sedinta ordinara - 26.03.2014
» Proces verbal - sedinta extraordinara - 07.04.2014
» Proces verbal - sedinta ordinara - 29.05.2014
» Proces verbal - sedinta ordinara - 26.06.2014
» Proces verbal - sedinta ordinara - 06.08.2014
» Proces verbal - sedinta ordinara - 23.10.2014
» Proces Verbal - sedinta extraordinara - 02.12.2014
» Proces verbal - sedinta de indata - 12.12.2014
» Proces Verbal - sedinta ordinara - 22.12.2014
» Proces Verbal - Sedinta Ordinara - 10.02.2015
» Proces Verbal - sedinta extraordinara - 27.02.2015
» Proces verbal - sedinta ordinara - 30.03.2015
» Proces verbal - sedinta ordinara - 29.04.2015
» Proces Verbal - sedinta ordinara - 29.06.2015
» Proces Verbal - sedinta ordinara - 17.08.2015
» Proces Verbal - sedinta extraordinara - 24.08.2015
» Proces Verbal - sedinta extraordinara - 16.09.2015
» Proces Verbal - sedinta ordinara - 10.11.2015
» Proces Verbal - Sedinta extraordinara - 30.11.2015
» Proces Verbal - incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 17.12.2015
» Proces Verbal - incheiat in sedinta deindata a Consiliului Local din data de 08.01.2016
» Proces Verbal - incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 28.01.2016
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local in data de 18.03.2016
» Proces Verbal - sedinta extraordinara - 14.04.2016
» Proces Verbal - sedinta ordinara - 24.05.2016
» Proces Verbal - sedinta extraordinara - 30.05.2016
» Proces Verbal - incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Cislau jud. Buzau din data de 28.06.2016
» Proces Verbal - al sedintei ordinare a consiliului local din data de 30.08.2016
» Proces Verbal - incheiat in data de 15.09.2016, orele 12.00 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Cislau
» Proces Verbal - incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Cislau in data de 29.09.2016
» Proces Verbal - incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cislau in data de 27.10.2016
» Proces Verbal - incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 14.11.2016
» Invitatie - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 19.12.2016
» Ordine de zi - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 19.12.2016
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 12.12.2016, orele 18.00
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei CIslau, in data de 27.04.2017, orele 15.00
» Proces Verbal - incheiat in data de 04.01.2017 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local
» Proces Verbal - incheiat in data de 27.02.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 27.03.2017, orele 15.00
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 30.05.2017, orele 15.00
» Proces Verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 331/22.06.217
» Proces Verbal de afisare - ordine de zi 22.06.2017
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003 22.06.2017
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 30.06.2017
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 30.06.2017
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 30.06.2017
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 30.06.2017, orele 13.00
» Proces Verbal de afisare - Ordine de zi, 26.07.2017
» Proces Verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 359/20.07.2017, 26.07.2017
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003, 26.07.2017
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 31.07.2017
» Proces verbal de afisare - - a proiectelor de hotarari conform Legii nr.52.2003 - 18.08.17
» Proces verbal de afisare - - Dispozitia primarului nr.391 din 18.08.17
» Proces verbal pentru afisare Ordinea de zi - - a sedintei ordinare de lucru din 23.08.17 ora 15.00
» Proces verbal - incheiat astazi 31.07.2017, orele cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau
» Minuta - incheiata in data de 23.08.2017, orele 15:00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare/extraordinare din data de 27.09.2017
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 27.09.2017
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 23.08.2017
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 27.09.2017
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 29.11.2017
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 29.11.2017
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 29.11.2017
» Minuta - incheiata cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 20.12.2017, orele 14:00
» Minuta - incheiata cu ocazia sedintei ordinare din data de 30.01.2018 ora 14:00
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 15.02.2018
» Proces Verbal de afisare - 14.02.2018
» Proces Verbal de afisare - Nr. 1098/28.02.2018
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 27.02.2018
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 26.04.2018
» Proces Verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 135/09.05.2018 [...]
» Proces Verbal de afisare - ordine de zi, 09.05.2018
» Proces Verbal de afisare - ordine de zi, 09.05.2018
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 14.05.2018
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 14.05.2018
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 14.05.2018
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei extraordinare din data de 14.05.2018
» Proces Verbal de afisare - a hotarrilor de interes general 30.05.2018
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 30.05.2018
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei de indata din data de 30.05.2018
» Proces Verbal - incheiat in data de 30.05.2018
» Proces Verbal - incheiat in data de 30.05.2018
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003
» Proces Verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 166/21.06.2018
» Proces Verbal de afisare - 21.06.2018
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 29.06.2018
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 29.06.2018
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr.52/2003 - 19.07.2018
» Proces verbal de afisare - Lista preemptori - referitor la oferta de vanzare nr.49/23.07.2018
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 27.07.2018
» Proces verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.07.2018
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 27.07.2018
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003, 22.08.2018
» Proces verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 205/22.08.2018
» Proces verbal de afisare - ordine de zi 22.08.2018
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003/22.08.2018
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes local, 23.08.2018
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei de indata, 23.08.2018
» Proces verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei de indata din data de 23.08.2018
» Proces verbal - incheiat cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 23.08.2018
» Proces verbal de afisare - dispozitia primarului nr 223/14.09.2018
» Proces verbal de afisare - 14.09.2018
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 21.09.2018
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 21.09.2018
» Proces verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 269/23.10.2018
» Proces verbal de afisare - ordine de zi 23.10.2018
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 30.10.2018
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 30.10.2018
» Proces verbal de afisare - 19.11.2018
» Proces verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 275/19.11.2018
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 27.11.2018
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 27.11.2018
» Proces verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.11.2018
» Proces verbal - incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 27.11.2018
» Proces verbal de afisare - dispozitia primarului nr. 306/07.12.2018
» Proces verbal de afisare - 07.12.2018
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 10.12.2018
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 10.12.2018
» Proces verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei de indata din data de 10.12.2018
» Proces verbal - incheiat in data de 10.12.2018
» Proces verbal de afisare - dispozitia primarului nr. 311
» Proces verbal de afisare - 12.12.2018
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003
» Proces verbal de afisare - dispozitia primarului nr. 316/19.12.2018
» Proces verbal de afisare - ordine de zi 19.12.2018
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 27.12.2018
» Proces verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.12.2018
» Proces verbal - incheiat in data de 27.12.2018
» Proces verbal de afisare - a hotararilor de interes general 27.12.2018
» Proces verbal de afisare - dispozitia primarului nr. 34/23.01.2019
» Proces verbal de afisare - ordine de zi 23.01.2019
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/23, 23.01.2019
» Proces verbal de afisare - 21.03.2019
» Proces verbal de afisare - ordine de zi 23.01.2019
» Proces verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003, 21.03.2019
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 29.03.2019
» Proces verbal de afisare - 12.04.2019
» Proces verbal de afisare - ordine de zi 12.04.2019
» Proces verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 19.04.2019
» Proces verbal de afisare - a munitei sedintei ordinare din data de 19.04.2019
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 31.01.2019
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general - 31.01.2019
» Proces Verbal de afisare - dispozitia primarului nr. 187/20.06.2019
» Proces Verbal de afisare - ordine de zi 20.06.2019
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003, 20.06.2019
» Procese Verbale de afisare - 28.06.2019
» Proces Verbal de afisare - 06.08.2019
» Proces Verbal de afisare - 06.08.2019
» Proces Verbal de afisare - 06.08.2019
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 14.08.2019
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 14.08.2019
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 14.08.2019
» Proces Verbal - incheiat in data de 14.08.2019
» Minuta sedintei - 14.08.2019
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 30.09.2019
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 02.10.2019
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 02.10.2019
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 28.11.2019
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din 28.11.2019
» Proces Verbal de afisare - 12.12.2019
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 20.12.2019
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 20.12.2019
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din 20.12.2019
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din 20.12.2019
» Minuta sedintei - incheiata in data de 20.12.2019
» Proces Verbal - incheiat in data de 20.12.2019
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 22.12.2019
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 23.12.2019
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 23.12.2019
» Proces Verbal de afisare - 30.01.2020
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 18.02.2020
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 18.02.2020
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.04.2020
» Minuta sedintei - din data de 13.05.2020
» Proces Verbal de afisare - 22.05.2020
» Minuta sedintei - incheiat in data de 29.05.2020
» Proces Verbal de afisare - 29.05.2020
» Proces Verbal de afisare - dispozitia primarului nr. 160/10.06.2020
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 15.06.2020
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari conform Legii nr. 52/2003, 02.09.2020
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 09.09.2020
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 09.09.2020
» Proces Verbal de afisare - 14.09.2020
» Proces Verbal de afisare - 17.09.2020
» Proces Verbal de afisare - 14.09.2020
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 17.09.2020
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 17.09.2020
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 09.09.2020
» Proces verbal - incheiat cu ocazia sedintei extraordinare din data de 17.09.2020
» Proces Verbal de afisare - 21.10.2020
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare 24.10.2020
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general 26.11.2020
» Proces Verbal de afisare + Minuta - sedintei ordinare din data de 26.11.2020
» Proces Verbal de afisare + Proces Verbal - al sedintei ordinare din 26.11.2020, orele 14:00
» Proces Verbal de afisare - 09.12.2020
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari, 09.12.2020
» Proces Verbal de afisare - a Hotararilor de interes general, 16.12.2020
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 16.12.2020
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 16.12.2020
» Proces Verbal - incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Cislau, in data de 16.12.2020
» Proces Verbal de afisare - 29.01.2021
» Proces Verbal - a minutei sedintei ordinare din data de 29.01.2021
» Proces Verbal de afisare - dispozitia primarului nr. 70/03.03.2021
» Proces Verbal de afisare - a proiectelor de hotarari, 03.03.2021
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 12.03.2021
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 12.03.2021
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare, 12.03.2021
» Proces Verbal de afisare si Minuta - 15.04.2021
» Proces Verbal de afisare - nr. 1857/15.04.2021
» Minuta sedintei - incheiat in data de 28.05.2021, orele 14:00
» Proces Verbal de afisare - Dispozitia primarului nr. 197/26.07.2021
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 29.07.2021
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 29.07.2021
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei extraordinare din data de 29.07.2021
» Proces Verbal de afisare - a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 06.08.2021
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 06.08.2021
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 03.09.2021
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 28.09.2021
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 28.10.2021
» Minuta sedintei si Proces Verbal de afisare - 28.10.2021
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 10.12.2021
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 17.12.2021
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 24.12.2021
» Proces verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 27.12.2021
» Proces Verbal de afisare - incheiat in data de 21.02.2022, orele 14:00
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei extraordinare din data de 22.03.2022
» Proces Verbal de afisare - a hotararilor de interes general, 19.04.2022
» Proces Verbal de afisare - a minutei sedintei ordinare din data de 19.04.2022
» Proces Verbal de afisare - nr. 3118/26.05.2022
» Proces Verbal de afisare - nr. 3119/26.05.2022
» Proces Verbal de afisare - nr. 3133/26.05.2022
» Proces Verbal de afisare - nr. 3134/26.05.2022
» Proces Verbal de afisare - 04/01.09.2022
» Proces Verbal de afisare - nr. 7/13.09.2022
» Proces Verbal de afisare - 19.09.2022
» Proces Verbal de afisare - 29.09.2022
» Proces Verbal de afisare - 06.10.2022
» Proces Verbal de afisare - 13.10.2022
» Proces Verbal de afisare - 31.10.202
» Proces Verbal de afisare - 29.11.2022 -
» Proces Verbal de afisare - 19.12.2022 -
» Proces Verbal sedinta - 27.12.2022 -
» Proces Verbal - 31.01.2023 -
» Proces Verbal de afisare - 14.02.2023 -
» Proces Verbal - 27.02.2023 -