PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

PROIECTE DE HOTARARE ALE CONSILIULUI LOCAL 2017» Proiect de hotarare nr.3/2017 - cu privire la desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Cislau in comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Invatamantului de la nivelul unitatilor de invatamant din comuna Cislau
» Proiect de hotarare nr.16/2017 - privind modificarea HCL nr.30/06.08.2014 privind aprobarea participarii comunei Cislau la cofinantarea proiectului"Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare a documentatiilor de atribuire [...]"
» Proiect de hotarare nr.15/2017 - privind atestarea apartenentei la domeniul prival al comunei Cislau a unor suprafete de teren situate in comuna Cislau,jud.Buzau
» Invitatie nr.2070/21.04.2017 - se convoaca CL al comunei Cislau,judetul Buzau in sedinta ordinara de lucru [ ... ]
» Invitatie - a sedinta pe comisii de specialitate - 21.02.2017
» Proiect de hotarare nr.2/2017 - cu privire la aprobarea contului de executie a bugetului local si venituri proprii pentru anul 2016
» Proiect de hotarare nr.4/2017 - cu privire la primirea Comunei Cilibia in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara "Buzau 2008" si aprobarea modificarilor in mod corespunzator a Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei
» Proiect de hotarare nr.5/2017 - cu privire la aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta,asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 3047/114/2016,inregistrat pe rolul Tribunalului Buzau
» Proiect de hotarare nr.6/2017 - cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-mai 2017
» HCL nr.1/04.01.2017 - privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 413.322 [ .... ]
» HCL nr.2/27.02.2017 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local si venituri proprii pentru anul 2016
» HCL nr.3/27/02.2017 - privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Cislau in comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii invatamantului de la nivelul unitatilor de invatamant din comuna Cislau
» HCL nr.4/27.02.2017 - privind primirea Comunei Cilibia in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" si aprobarea modificarilor in mod corespunzator a Actului Constituitiv si Statutul Asociatiei
» HCL nr.5/27.02.2017 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat in dosarul nr.3047/114/2016 [....]
» HCL nr.6/27.02.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-mai 2017
» Invitatie sedinta - Nr. 1623/23.03.2017
» Proiect de hotarare nr. 8/2017 - privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pentru anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 10/2017 - cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2017/2018 la nivelul comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 11/2017 - pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Constructie Gradinita nr. 2 cu program normal, comuna Cislau, judetul Buzau" [...]
» Proiect de hotarare nr. 12/2017 - privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie [...]
» Proiect de hotarare nr. 13/2017 - pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, comuna Cislau, judetul Buzau" [...]
» Proiect de hotarare nr. 14/2017 - privind insusirea Deciziei nr. 26/25.08.2016 a Curtii de Conturi
» Decizie - nr. 26/25.08.2016
» Proiect de hotarare nr. 17/2017 - privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei ECO SERV VALEA BUZAULUI SI VALEA CHIOJDULUI.pdf
» Proiect de hotarare nr. 18/2017 - privind infiintarea unei societati comerciale avand forma juridica de societate cu raspundere limitata de drept privat, cu caputal public si de interes loca, cu asociat unic U.A.T. comuna Cislau
» Proiect de hotarare nr. 19/2017 - privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr.29 din 2017 - - privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor [....]
» Proiect de hotarare nr.30 din 2017 - - privind aprobarea organizarii Serbarii anuale Legendele Cislaului editia XII-a 2017
» Proiect de hotarare nr.31 din 2017 - - privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cislau
» Proiect nr. 35/2017 - privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cislau, judetul Buzau, pentru anul 2018
» Proiect nr. 38/2017 - privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Cislau in comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Invatamantului de la nivelul unitatilor de invatamant din comuna Cislau
» Proiect nr. 36/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2017
» Proiect nr. 37/2017 - privind primirea Comunei Vilcelele si Comunei Bozioru in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara [...]
» Proiect nr. 43/22.11.2017 - privind aprobarea rectificarii nr. 9 a bugetului local [...]
» Proiect nr. 45/22.11.2017 - privind implementarea proiectului "Dotarea echipamente IT in scopul eficientizarii actului administrativ in Comuna Cislau"
» Proiect nr. 46/22.11.2017 - privind modificarea si completarea art. nr. 4 din HCL nr. 15/30.05.2017
» Proiect nr. 54/2017 - privind aprobarea realizarii proiectelor din cadrul Programului Operational Regional 2014-2010
» Proiect nr. 5/30.01.2018 - privind organizarea si functionarea societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL