PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» Invitatie - nr. 5564/10.11.2016
» HCL nr. 60/2016 - privind aprobarea acordlui de participare la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-beneficiari unitati administrativ-teritoriale institutii publice si unitati de cult"
» HCL nr. 61/2016 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Eficientizarea sistemelor de incalzire la Sala de Sport comuna Cislau, judetul Buzau prin montarea: pompa de caldura de 4 x 70 KW si centrala electrica fotovoltaica de 30 KW"
» Studiu de fezabilitate - realizat conform HG nr. 28/09.01.2008
» Acord de Cooperare - privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern - 07.10.2016
» Tabelul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile pentru anul fiscal 2017 - legea nr. 227/2015
» HCL privind aprobarea Acordului de cooperare - privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr. 6/07.10.2016 - privind stabilirea cotizatiei anuale pentru acord cooperare activitate audit incepand cu anul 2017
» Comisii de specialitate - Invitatie
» Organigrama - decembrie 2016
» Plan privind lucrarile ce se vor executa in anul 2017 - de catre persoanele care executa lucrari in intereseul comunitatii conform Legii nr. 416/2001
» HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 - proiect nr. 63/2016
» HCL privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale "Pomul de Craciun" si "Colindele Cislaului" - pentru elevii din cadrul Institutiilor scolare din comuna Cislau pentru anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 68/2015 - privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate in anul 2017 de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
» HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local - al comunei Cislau, jud. Buzau
» Stat de functii - aparatul de specialitate al primarului si servicii publice
» Proiect de hotarare nr. 69/2016 - privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei CISLAU, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 65/2016 - privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016
» Proiect de hotarare nr. 70/2016 - privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr. 73/2016 - proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr. 10 a bugetului local al comunei Cislau pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 1/2017 - privind Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA [...]
» Proiect de hotarare nr. 39/22.11.2017 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 40/22.11.2017 - privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 41/22.11.2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 42/22.11.2017 - privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017
» Proiect de hotarare nr. 53/2017 - privind modificarea HCL nr. 38/29.11.2017 [...]
» Proiect de hotarare nr. 48/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada Ianuarie-Martie 2018
» Proiect de hotarare nr. 49/2017 - privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale "Pomul de Craciun" si "Colintele Cislaului" [...]
» Proiect de hotarare nr. 50/2017 - privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate in anul 2018 de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
» Proiect de hotarare nr. 51/2017 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018
» Proiect de hotarare nr. 52/2017 - privind organizarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare UAT comuna Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 1/30.01.2018 - cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018/2019 [...]
» Proiect de hotarare nr. 2/30.01.2018 - privind scoaterea din functiune casarea dupa caz, valorificarea bunurilor de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar [...]
» Proiect de hotarare nr. 3/30.01.2018 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici [...]
» Proiect de hotarare nr. 5/30.01.2018 - privind organizare si functionarea societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
» Proiect de hotarare nr.6/14.02.2018 - cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2017
» Proiect de hotarare nr.8/14.02.2018 - privind organizarea si functionarea societatii Salubritate Ecologica Cislau SRL
» Proiect de hotarare nr. 7/14.02.2018 - privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pentru anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 8/27.02.2018 - privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa sau licitatie publica a pajistilor [...]
» Proiect de hotarare nr. 9/26.04.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie - iunie 2018
» Proiect de hotarare nr. 10/26.04.2018 - privind primirea comunei Balesti, judetul Vrancea in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" [....]
» Proiect de hotarare nr. 11/26.04.2018 - privind primirea comunei Chiliile, judetul Buzau, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" [....]
» Proiect de hotarare nr. 12/20.04.2018 - privind suplimentarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare [.....]
» Proiect de hotarare nr. 13/26.04.2018 - privind aprobarea utilizarii sumei de 31,25 mii lei din excedentul bugetar din anii precedenti pentru acoperirea golului temporar de casa [....]
» Proiect de hotarare nr. 14/20.04.2018 - privind aprobarea rectificarii nr.1 a bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pe anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 15/26.04.2018 - privind aprobarea "Regulamentului intern pentru acordarea Voucherelor de vacanta in anul 2018"
» Proiect de hotarare nr. 16/26.04.2018 - privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 18/29.05.2018 - privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 17/29.05.2018 - privind aprobare rectificarii nr. 3 [...]
» Proiect de hotarare nr. 20/29.05.2018 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice [...]
» Proiect de hotarare nr. 21/29.06.2018 - privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familie [...]
» Proiect de hotarare nr. 22/21.06.2018 - privind premierea elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar [...]
» Proiect de hotarare nr. 23/21.06.2018 - privind aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare [...]
» Proiect de hotarare nr. 27/21.06.2018 - privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie vacante de consilier juridic [...]
» Proiect de hotarare nr. 24/21.06.2018 - privind aprobarea vanzarii terenului intravilan [...]
» Proiect de hotarare nr. 25/21.06.2018 - privind aprobarea rectificarii nr. 4 a bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 26/21.06.2018 - cu privire la aprobarea contului de executie bugetara [...]
» Proiect de hotarare nr. 29/19.07.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie septembrie 2018
» Proiect de hotarare nr. 30/19.07.2018 - privind aprobarea rectificarii nr.5 a bugetului local [....]
» Proiect de hotarare nr. 31/19.07.2018 - privind aprobarea organizarii Serbarii Anuale "Legendele Cislaului"
» Proiect de hotarare nr. 32/23.08.2018 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect [...]
» Proiect de hotarare nr. 33/21.09.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 2018
» Proiect de hotarare nr. 34/21.09.2018 - privind desemnarea a unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 35/21.09.2018 - privind aprobarea rectificarii nr. 6 a bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pe anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 38/30.10.2018 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii [...]
» Proiect de hotarare nr. 39/30.10.2018 - privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice [...]
» Proiect de hotarare nr. 40/30.10.2018 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Cislau
» Proiect de hotarare nr. 41/30.10.2018 - provind aprobarea vanzarii unor bunuri imobile apartinand domeniului de interes privat al comunei
» Proiect de hotarare nr. 36/30.10.2018 - privind aprobaea regulamentului de organizare si functionare [...]
» Proiect de hotarare nr. 37/30.10.2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala [...]
» Proiect de hotarare nr. 44/19.11.2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
» Proiect de hotarare nr. 42/19.11.2018 - privind aprobarea lucrarilor de interes local [...]
» Proiect de hotarare nr. 43/19.11.2018 - privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali [...]
» Proiect de hotarare nr. 45/19.11.2018 - privind aprobarea rectificarii nr. 7 a bugetului local [...
» Proiect de hotarare nr. 46/19.11.2018 - privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale [...]
» Proiect de hotarare nr. 47/19.11.2018 - pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul local [...]
» Proiect de hotarare nr. 49/07.12.2018 - privind aprobarea rectificarii nr. 8 a bugetului local al comunei Cislau
» Proiect de hotarare nr. 50/12.12.2018 - privind aprobarea rectificarii nr. 9 a bugetului local al comunei Cislau
» Proiect de hotarare nr. 51/12.12.2018 - privind completarea si modificarea HCL nr. 28/23/08.2018
» Proiect de hotarare nr. 53/27.12.2018 - privind predarea catre Ministerul [...]
» Proiect de hotarare nr. 54/27.12.2018 - privind predarea catre Ministerul [...]
» Proiect de hotarare nr. 55/27.12.2018 - privind aprobarea prelungurii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 56/27.12.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada IANUARIE-MARTIE 2019
» Proiect de hotarare nr. 57/27.12.2018 - privind scoaterea din functiune [...]
» Proiect de hotarare nr. 1/23.01.2019 - prin care se ia act de Ordinul Prefectului judetului Buzau [...]
» Proiect de hotarare nr. 2/23.01.2019 - privind validarea mandatului de condilier local
» Proiect de hotarare nr.3/23.01.2019 - privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 4/23.01.2019 - privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie vacante [...]
» Proiect de hotarare nr. 5/23.01.2019 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici [...]
» Proiect de hotarare nr. 6/23.10.2019 - privind trecerea din proprietatea publica a comunei Cislau in proprietate privata [...]
» Proiect de hotarare nr. 7/21.03.2019 - cu privire la reorganizarea retelei scolare
» Proiect de hotarare nr. 8/12.03.2019 - privind trecerea din proprietatea privata a comunei Cislau in domeniul public al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 9/21.03.2019 - privind punerea la dispozitia "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa [...]"
» Proiect de hotarare nr. 10/21.03.2019 - privind achizitionarea unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 11/21.03.2019 - cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2018
» Proiect de hotarare nr. 13/21.03.2019 - privind aprobarea vanzarii terenului intravilan [...]
» Proiect de hotarare nr. 14/21.03.2019 - privind aprobarea Procedurilor operationale [...]
» Proiect de hotarare nr. 15/21.03.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioara APRILIE-IUNIE 2019
» Proiect de hotarare nr. 18/12.04.2019 - privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» Proiect de hotarare nr. 19/12.04.2019 - privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» Proiect de hotarare nr. 20/12.04.2019 - privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» Proiect de hotarare nr. 23/12.04.2019 - privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 18/12.04.2019 - privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» Proiect de hotarare nr. 19/12.04.2019 - privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» Proiect de hotarare nr. 20/12.04.2019 - privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» Proiect de hotarare nr. 21/12.04.2019 - privind scaderea din evidenta analitica [...]
» Proiect de hotarare nr. 24/28.06.2019 - privind aprobarea Regulamentului de Ordine interioara din cadrul Primariei comunei Cislau
» Proiect de hotarare nr. 25/28.06.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 26/28.06.2019 - privind aprobarea vanzarii terenului intravilan [...]
» Proiect de hotarare nr. 27/28.06.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada IULIE-AUGUST 2019
» Proiect de hotarare nr. 28/28.06.2019 - privind modificarea Inventarului bunurilor care aparatin domeniului public al comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 29/14.08.2019 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Vladoiu Ioan [...]
» Proiect de hotarare nr. 30/06.08.2019 - privind validarea mandatului de consilier local [...]
» Proiect de hotarare nr. 31/06.08.2019 - privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 32/06.08.2019 - aprobarea organizarii Serbarii anuale [...]
» Proiect de hotarare nr. 33/30.09.2019 - privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate [...]
» Proiect de hotarare nr. 34/30.09.2019 - privind desemnarea a unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 35/30.09.2019 - privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» Proiect de hotarare nr. 36/30.09.2019 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri [...]
» Proiect de hotarare nr. 37/30.09.2019 - privind aprobarea structurii organizatorice a functiilor publice locale [...]
» Proiect de hotarare nr. 38/30.09.2019 - privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 39/30.09.2019 - privind aprobarea vanzarii terenului intravilan [...]
» Proiect de hotarare nr. 40/30.09.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» Proiect de hotarare nr. 41/01.10.2019 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE [...]
» Proiect de hotarare nr. 42/01.10.2019 - privind aprobarea valorii inventiilor aferente UAT [...]
» Proiect de hotarare nr. 43/01.10.2019 - privind aprobarea Planului anal de evolutie a tarifelor [...]
» Proiect de hotarare nr. 51/21.11.2019 - cu privire la constituirea echipei mobile [...]
» Proiect de hotarare nr. 52/20.11.2019 - privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale [...]
» Proiect de hotarare nr. 53/21.11.2019 - privind aprobarea lucrarilor de interes local [...]
» Proiect de hotarare nr. 54/21.11.2019 - privind aprobarea documentatiei tehnice [...]
» Proiect de hotarare nr. 55/21.11.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 56/21.11.2019 - privind atestarea apartenentei la domeniul privat [...]
» Proiect de hotarare nr. 57/20.12.2019 - privind modificarea organigramei si a statului de funcii al aparatului de specialitate al pimarului
» Proiect de hotarare nr. 58/20.12.2019 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice [...]
» Proiect de hotarare nr. 59/20.12.2019 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri [...]
» Proiect de hotarare nr. 60/20.12.2019 - privind aprobarea rectificarii nr. 4 a bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 61/20.12.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» Proiect de hotarare nr. 62/20.12.2019 - privind aprobarea modificarii Statului si Actului constitutiv [...]
» Proiect de hotarare nr. 63/20.12.2019 - privind modificarea HCL nr. 40/30.10.2018 [...]
» Proiect de hotarare nr. 1/23.01.2020 - privind reorganizarea "SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA"
» Proiect de hotarare nr. 2/23.01.2020 - cu privire la reorganizarea retelei scolare [...]
» Proiect de hotarare nr. 3/23.01.2020 - privind scoaterea din functiune casarea dupa caz [...]
» Proiect de hotarare nr. 4/23.01.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 6/23.01.2020 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 7/18.02.2020 - privind aprobarea Bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 8/18.02.2020 - privind aprobarea burselor scolare [...]
» Proiect de hotarare nr. 16/2020 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv [...]
» Proiect de hotarare nr. 15/08.05.2020 - proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.2 a bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 17/08.05.2020 - privind aprobarea modelului contractului de prestare [...]
» Proiect de hotarare nr. 18/08.05.2020 - privind organizarea serviciului public de salubrizare [...]
» Proiect de hotarare nr. 19/15.06.2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 20 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 24/22.06.2020 - privind aprobarea Regulamentului [...]
» Proiect de hotarare nr. 26/11.08.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» Proiect de hotarare nr. 27/11.08.2020 - privind revocarea hotararii Consiliului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 28/11.08.2020 - privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» Proiect de hotarare nr. 29/11.08.2020 - privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL [...]
» Proiect de hotarare nr. 30/11.08.2020 - privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 31/11.08.2020 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 32/11.08.2020 - privind concesionarea prin licitatie publica deschisa [...]
» Proiect de hotarare nr. 33/11.08.2020 - privind concesionarea prin licitatie publica deschisa [...]
» Proiect de hotarare nr. 34/02.09.2020 - privind aprobarea rectificarii nr. 4 a bugetului local al comunei Cislau pe anul 2020
» Proiect de hotarare nr. 35/02.09.2020 - priveste aprobarea organizarii evenimentului [...]
» Proiect de hotarare nr. 37/14.09.2020 - privind aprobarea rectificarii nr. 5 a bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 39/21.10.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...
» Proiect de hotarare nr. 40/21.10.2020 - privind alegerea Comisiilor pe domenii [...]
» Proiect de hotarare nr. 41/21.10.2020 - privind alegerea viceprimarului comunei Cislau
» Proiect de hotarare nr. 42/21.10.2020 - cu privire la aprobarea obiectivului [...[
» Proiect de hotarare nr. 43/21.10.2020 - privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management [...]
» Proiect de hotarare nr. 44/21.10.2020 - privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management [...]
» Proiect de hotarare nr. 45/21.10.2020 - privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management [...]
» Proiect de hotarare nr. 46/17.11.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 47/17.11.2020 - privind punerea la dispozitia proiectului [...]
» Proiect de hotarare nr. 48/17.11.2020 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 51/17.11.2020 - privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare..." [...]
» Proiect de hotarare nr. 50/17.11.2020 - cu privire la aprobarea noului contract [...]
» Proiect de hotarare nr. 49/17.11.2020 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...]
» Proiect de hotarare nr. 52/09.12.2020 - privind aprobarea raportului [...]
» Proiect de hotarare nr. 53/09.12.2020 - privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 54/09.12.2020 - privind organizare si desfasurarea serbarilor anuale [...]
» Proiect de hotarare nr. 55/09.10.2020 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 56/09.12.2020 - privind aprobarea rectificarii nr. 6 a bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 57/22.01.2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie, februarie, martie 2021
» Proiect de hotarare nr. 58/22.01.2021 - privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate in anul 2021 [...]
» Proiect de hotarare nr. 59/22.01.2021 - cu privire la reorganizarea retelei scolare [...]
» Proiect de hotarare nr. 60/22.01.2021 - privind aprobarea Strategiei de dezvotlare durabila 2021-2027
» Proiect de hotarare nr. 61/22.01.2021 - privind scoaterea din functiune [...]
» Proiect de hotarare nr. 62/22.01.2021 - privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 1/03.03.2021 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv [...]
» Proiect de hotarare nr. 2/03.03.2021 - privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» Proiect de hotarare nr. 3/03.03.2021 - privind aprobarea dreptului de acce cu titlu gratuit [...]
» Proiect de hotarare nr. 4/03.03.2021 - privind modificarea Organigramei si Statului de functii [...]
» Proiect de hotarare nr. 16/24.05.2021 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 15/24.05.2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioara MAI-IUNIE-IULIE 2021
» Proiect de hotarare nr. 17/24.05.2021 - privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local al comunei Cislau pe anul 2021
» Proiect de hotarare nr. 18/24.05.2021 - privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public [...]
» Proiect de hotarare nr. 81/26.07.2021 - privind modificarea si completarea HCL nr. 41/24.10.2020
» Proiect de hotarare nr. 23/30.07.2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada August-Septembrie-Octombrie-2021
» Proiect de hotarare nr. 24/30.07.2021 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT [...]
» Proiect de hotarare nr. 25//30.07.2021 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala [...]
» Proiect de hotarare nr. 26/30.07.2021 - pentru aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale [...]
» Proiect de hotarare nr. 27/31.08.2021 - pentru modificarea si completarea HCL nr. 39/24.10.2021
» Proiect de hotarare nr. 28/30.08.2021 - privind aprobarea organizarii evenimentului [...]
» Proiect de hotarare nr. 29/20.09.2021 - privind desemnarea a unui reprezentant al Consiliului Local
» Proiect de hotarare nr. 30/20.09.2021 - privind aprobarea a contului de executie a bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 31/20.09.2021 - privind rectificarea nr. 2 a bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 32/13.10.2021 - privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 33/21.10.2021 - privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivul [...]
» Proiect de hotarare nr. 35/26.10.2021 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 36/02.12.2021 - privind infiintarea Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan
» Proiect de hotarare nr. 37/02.12.2021 - privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare [...]
» Proiect de hotarare nr. 38/02.12.2021 - privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor interte [...]
» Proiect de hotarare nr. 39/02.12.2021 - privind modificarea, aprobarea Organigramei si a Statului de functii [...]
» Proiect de hotarare nr. 40/02.12.2021 - privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile [...]
» Proiect de hotarare nr. 41/02.12.2021 - cu privire la aprobarea noului contract de achizitie si servicii de salubritate [...]
» Proiect de hotarare nr. 42/02.12.2021 - cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022/2023 [...]
» Proiect de hotarare nr. 43/14.12.2021 - privind alocarea de fonduri pentru organizarea manifestarilor privind organizarea sarbatorilor de Craciun si An Nou
» Proiect de hotarare nr. 45/21.12.2021 - privind aprobarea rectificarii nr. 5 a bugetului local al comunei Cislau pe anul 2021 si a Listei de investitii
» Anexe hotărăre nr. 45 -
» Proiect de hotarare nr. 1/04.02.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Febriarie-Martie-Aprilie 2022
» Proiect de hotarare nr. 2/04.02.2022 - privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al proiectului [...]
» Proiect de hotarare nr. 3/04.02.2022 - privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al proiectului [...]
» Proiect de hotarare nr. 4/04.02.2022 - privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al proiectului [...]
» Proiect de hotarare nr. 5/10.02.2022 - privind aprobarea lucrarilor de interes local [...]
» Proiect de hotarare nr. 6/10.02.2022 - privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali [...]
» Proiect de hotarare nr. 7/10.02.2022 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 9/10.02.2022 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» Proiect de hotarare nr. 10/11.02.2022 - privind aprobarea desfiintarii unei functii publice [...]
» Proiect de hotarare nr. 11/11.02.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 12/11.02.2022 - privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice [...]
» Proiect de hotarare nr. 13/10.02.2022 - privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Cislau
» Proiect de hotarare nr. 14/01.03.2022 - privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 15/01.03.2022 - privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 16/17.03.2022 - cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022/2023
» Proiect de hotarare nr. 17/17.03.2022 - privind aprobarea Raportului Administratorului [...]
» Proiect de hotarare nr. 18/18.03.2022 - privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local al comunei Cislau pe anul 2022
» Proiect de hotarare nr. 19/11.04.2022 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Cislau
» Proiect de hotarare nr. 20/11.04.2022 - privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a bunurilor imobile C1 [...]
» Proiect de hotarare nr. 21/11.04.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioara MAI-IUNIE-IULIE 2022
» Proiect de hotarare nr. 22/11.04.2022 - privind modificarea si completarea HCL nr. 9/21.02.2022
» Proiect de hotarare nr. 23/18.05.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 24/26.05.2022 - privind acordarea sumei de 4000 lei [...]
» Proiect de hotarare nr. 25/2022 - aprobarea mandat special pentru comuna Cochirlenca
» Proiect de hotarare nr. 26/2022 - aprobare Regulament propriu circulatie
» Proiect de hotarare nr. 27/2022 - privind aprobare Regulamentul de organizare si functionare
» Proiect de hotarare nr. 29/2022 - amenajara bazin piscicol
» Proiect de hotarare nr. 30/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» Proiect de hotarare nr. 32/2022 - privind stabilirea spatiului pentru colectarea deseurilor periculoase [...]
» Proiect de hotarare nr. 41/2022 - privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie [...]
» Proiect de hotarare nr. 35/2022 - de revocare a HCL nr. 14/10.03.2022
» Proiect de hotarare nr. 36/2022 - privind modificarea art. 2 din HCL nr. 13/2022
» Proiect de hotarare nr. 39/2022 - privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 42/09.09.2022 - privind aprobarea rectificarii nr. 4 a bugetului local al Comunei Cislau pe anul 2022
» Proiect de hotarare nr. 31/12.08.2022 - privind incetarea de drept [...]
» Proiect de hotarare nr. 33/12.08.2022 - privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului [...]
» Proiect de hotarare nr. 34/12.08.2022 - privind aprobarea Planului Local de Actiune [...]
» Proiect de hotarare nr. 40/17.08.2022 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 43/12.09.2022 - privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor [...]
» Proiect de hotarare nr. 44/15.09.2022 - privind modificarea art. 3 din HCL nr. 29/2022
» Proiect de hotarare nr. 45/15.09.2022 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
» Proiect de hotarare nr. 47/30.09.2022 - privind organizarea evenimentului "Nunta de aur" [...]
» Proiect de hotarare nr. 48/30.09.2022 - privind aprobarea PUZ [...]
» Proiect de hotarare nr. 49/30.09.2022 - privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal [...]
» Proiect de hotarare nr. 52/12.10.2022 - privind aprobare cerere finantare digitalizare servicii
» Proiect de hotarare nr. 53/27.10.2022 - privind aprobarea participarii in cadrul programului de investitii [...]
» Proiect de hotarare nr. 54/27.10.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni [...]
» Proiect de hotarare nr. 55/27.10.2022 - privind incetarea de drept [...]
» Proiect de hotarare nr. 56/27.10.2022 - privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local Cislau [...]
» Proiect de hotarare nr. 57/27.10.2022 - privind completarea art. 1 din HCL nr. 44/06.10.2022
» Proiect de hotarare nr. 68/08.12.2022 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
» Proiect de hotarare nr. 69/08.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 70/08.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 71/09.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 72/09.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 73/09.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 74/12.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 75/12.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 66/23.11.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 77/22.12.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 1/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 3/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 4/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 5/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 6/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 7/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 8/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 11/20.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 12/20.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 13/20.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 14/20.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 15/20.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 16/20.03.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 17/20.03.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 18/20.03.2023 -