PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» Invitatie - nr. 5564/10.11.2016
» HCL nr. 60/2016 - privind aprobarea acordlui de participare la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-beneficiari unitati administrativ-teritoriale institutii publice si unitati de cult"
» HCL nr. 61/2016 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Eficientizarea sistemelor de incalzire la Sala de Sport comuna Cislau, judetul Buzau prin montarea: pompa de caldura de 4 x 70 KW si centrala electrica fotovoltaica de 30 KW"
» Studiu de fezabilitate - realizat conform HG nr. 28/09.01.2008
» Acord de Cooperare - privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern - 07.10.2016
» Tabelul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile pentru anul fiscal 2017 - legea nr. 227/2015
» HCL privind aprobarea Acordului de cooperare - privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr. 6/07.10.2016 - privind stabilirea cotizatiei anuale pentru acord cooperare activitate audit incepand cu anul 2017
» Comisii de specialitate - Invitatie
» Organigrama - decembrie 2016
» Plan privind lucrarile ce se vor executa in anul 2017 - de catre persoanele care executa lucrari in intereseul comunitatii conform Legii nr. 416/2001
» HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 - proiect nr. 63/2016
» HCL privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale "Pomul de Craciun" si "Colindele Cislaului" - pentru elevii din cadrul Institutiilor scolare din comuna Cislau pentru anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 68/2015 - privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate in anul 2017 de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
» HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local - al comunei Cislau, jud. Buzau
» Stat de functii - aparatul de specialitate al primarului si servicii publice
» Proiect de hotarare nr. 69/2016 - privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei CISLAU, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 65/2016 - privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016
» Proiect de hotarare nr. 70/2016 - privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr. 73/2016 - proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr. 10 a bugetului local al comunei Cislau pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 1/2017 - privind Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA [...]
» Proiect de hotarare nr. 39/22.11.2017 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 40/22.11.2017 - privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 41/22.11.2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 42/22.11.2017 - privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017
» Proiect de hotarare nr. 53/2017 - privind modificarea HCL nr. 38/29.11.2017 [...]
» Proiect de hotarare nr. 48/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada Ianuarie-Martie 2018
» Proiect de hotarare nr. 49/2017 - privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale "Pomul de Craciun" si "Colintele Cislaului" [...]
» Proiect de hotarare nr. 50/2017 - privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate in anul 2018 de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
» Proiect de hotarare nr. 51/2017 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018
» Proiect de hotarare nr. 52/2017 - privind organizarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare UAT comuna Cislau, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 1/30.01.2018 - cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018/2019 [...]
» Proiect de hotarare nr. 2/30.01.2018 - privind scoaterea din functiune casarea dupa caz, valorificarea bunurilor de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar [...]
» Proiect de hotarare nr. 3/30.01.2018 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici [...]
» Proiect de hotarare nr. 5/30.01.2018 - privind organizare si functionarea societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
» Proiect de hotarare nr.6/14.02.2018 - cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2017
» Proiect de hotarare nr.8/14.02.2018 - privind organizarea si functionarea societatii Salubritate Ecologica Cislau SRL
» Proiect de hotarare nr. 7/14.02.2018 - privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pentru anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 8/27.02.2018 - privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa sau licitatie publica a pajistilor [...]