PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al comunei Cislau are urmatoarea componenta:


Fisiere:

» 2022
» HCL nr. 7/21.02.2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 1/09.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Februarie-Martie-Aprilie 2022
» HCL nr. 2/09.02.2022 privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al proiectului [...]
» HCL nr. 3/09.02.2022 privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al proiectului [...]
» HCL nr. 4/09.02.2022 privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al proiectului [...]
» HCL nr. 5/21.02.2022 privind aprobarea lucrarilor de interes local [...]
» HCL nr. 6/21.02.2022 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav [...]
» HCL nr. 7/21.02.2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 8/21.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri al Societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL pentru anul 2021
» HCL nr. 9/21.02.2022 privind aprobarea desfiintarii unei functii publice de executie vacante de inspector [...]
» HCL nr. 10/21.02.2022 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Cislau [...]
» HCL nr. 11/21.02.2022 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta [...]
» HCL nr. 12/21.02.2022 pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei CISLAU
» HCL nr. 13/10.03.2022 privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau
» HCL nr. 14/10.03.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cislau [...]
» HCL nr. 15/22.03.2022 cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022/2023
» HCL nr. 16/22.03.2022 privind aprobarea Raportului Administratorului [...]
» HCL nr. 17/22.03.2022 privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local al comunei Cislau pe anul 2022
» HCL nr. 18/19.04.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Cislau
» HCL nr. 19/19.04.2022 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a bunurilor imobile C1 [...]
» HCL nr. 20/19.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada MAI-IUNIE-IULIE 2022
» HCL nr. 21/19.04.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 9/21.02.2022 [...]
» HCL nr. 24/27.06.2022 acordare mandat special reprezentant UAT [...]
» HCL nr. 25/27.06.2022 privind aprobarea Regulamentului propriu [...]
» HCL nr. 26/27.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 27/27.06.2022 privind aprobarea rectificarii nr. 2 si a listei de investitii
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014