PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al comunei Cislau are urmatoarea componenta:
 • Primar - Mitroiu Dumitru – PSD
 • Viceprimar – Marin Ioan – PSD
Consilieri:
 • BADEA VASILE - PSD
 • BURGHEL CONSTANTIN - PSD
 • COMAN CONSTANTIN - PNL
 • COMAN ION - PNL
 • IORGULESCU FLORIN - PSD
 • MARIN IOAN - PSD
 • LUNTRARU VASILE - PNL
 • NITU DANUT - ALDE
 • PASARE NICOLAE - PNL
 • PETROSEL CONSTANTIN - PSD
 • TAILUP STEFAN - PSD
 • VLADOIU IOAN - PSD
 • VOICU CLAUDIU - PNL


Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/31.01.2019 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia [...]
» HCL nr. 2/31.01.2019 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local [...]
» HCL nr. 3/31.01.2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de functionare
» HCL nr. 4/31.01.2019 privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie vacante de referent grad profesional superior [...]
» HCL nr. 5/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [...]
» HCL nr. 6/31.01.2019 privind trecerea din proprietatea publica a comunei Cislau in proprietate privata a comunei Cislau [...]
» HCL nr. 7/29.03.2019 cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2019 [...]
» HCL nr. 8/29.03.2019 privind trecerea din proprietatea privata a comunei CIslau [...]
» HCL nr. 9/29.03.2019 privind punerea la dispozitia "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii [...]"
» HCL nr. 10/29.03.2019 privind achizitionarea unor servicii juridice [...]
» HCL nr. 11/29.03.2019 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2018
» HCL nr. 12/29.03.2019 privind organizarea serviciului public de salubrizare [...]
» HCL nr. 13/29.03.2019 privind organizarea si functionarea societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
» HCL nr. 14/29.03.2019 privind aprobarea Procedurilor operationale [...]
» HCL nr. 15/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului [...]
» HCL nr. 16/29.03.2019 privind aprobarea vanzarii terenului intravilan [...]
» HCL nr. 17/29.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada APRILIE-IUNIE 2019
» HCL nr. 18/19.04.2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» HCL nr. 19/19.04.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Cislau
» HCL nr. 21/19.04.2019 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita [...]
» HCL nr. 22/19.04.2019 pentru aprobarea participarii comunei Cislau prin Consiliul Local [...]
» HCL nr. 23/19.04.2019 privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau [...]
» HCL nr. 24/19.04.2019 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor [...]
» HCL nr. 25/28.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de Ordine interioara
» HCL nr. 26/28.06.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 27/28.06.2019 - privind aprobarea vanzarii terenului intravilan, proprietate privata a com. Cislau [...]
» HCL nr. 28/28.06.2019 privind alegerea presedintelui de seinda pentru perioada IULIE-AUGUST-SEPTEMBRIE 2019
» HCL nr. 29/28.06.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor [...]
» HCL nr. 30/14.08.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Vladoiu Ioan [...]
» HCL nr. 31/14.08.2019 privind validarea mandatului de consilier local [...]
» HCL nr. 32/14.08.2019 privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local [...]
» HCL nr. 33/14.08.2019 aprobarea organizarii Serbarii anuale "Legendele Cislaului, editia a XIV-a 2019"
» HCL nr. 34/30.09.2019 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate [...]
» HCL nr. 35/30.09.2019 privind desemnarea a unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cislau [...]
» HCL nr. 36/30.09.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local [...]
» HCL nr. 37/30.09.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 38/30.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a functiilor publice [...]
» HCL nr. 39/30.09.2019 privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local al comunei Cislau anul 2019
» HCL nr. 40/30.09.2019 privind aprobarea vanzarii terenului intravilan [...]
» HCL nr. 41/30.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 2019
» HCL nr. 42/02.10.2019 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE [...]
» HCL nr. 45/24.10.2019 privind primirea de noi membri [...]
» HCL nr. 46/24.10.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice [...]
» HCL nr. 47/24.10.2019 privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local [...]
» HCL nr. 48/24.10.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare [...]
» HCL nr. 49/28.11.2019 cu privire la constituirea echipei mobile [...]
» HCL nr. 50/28.11.2019 privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale [...]
» HCL nr. 51/28.11.2019 privind aprobarea lucrarilor de interes local [...]
» HCL nr. 51/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
» HCL nr. 52/28.11.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice [...]
» HCL nr. 53/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale penru anul fiscal 2020
» HCL nr. 54/28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 55/28.11.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul privat [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014