PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al comunei Cislau are urmatoarea componenta:
 • Primar - Mitroiu Dumitru – PSD
 • Viceprimar – Marin Ioan – PSD
Consilieri:
 • BADEA VASILE - PSD
 • BURGHEL CONSTANTIN - PSD
 • COMAN CONSTANTIN - PNL
 • COMAN ION - PNL
 • IORGULESCU FLORIN - PSD
 • MARIN IOAN - PSD
 • LUNTRARU VASILE - PNL
 • NITU DANUT - ALDE
 • PASARE NICOLAE - PNL
 • PETROSEL CONSTANTIN - PSD
 • TAILUP STEFAN - PSD
 • VLADOIU IOAN - PSD
 • VOICU CLAUDIU - PNL


Fisiere:

» 2017
» Invitatie
» HCL nr. 7/27.03.2017 privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pentru anul 2017
» HCL nr. 8/27.03.2017 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului [...]
» HCL nr. 9/27.03.2017 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii [...]
» HCL nr. 10/27.03.2017 pentru aprobarea indicatoriilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local [...]"
» HCL nr. 11/27.03.2017 cu privire la reorganizarae retelei scolare pentru anul scolar 2017/2018 la nivelul comunei Cislau, judetul Buzau
» HCL nr. 12/27.03.2017 privind insusirea Deciziei nr. 26/25.08.2016 a Curtii de Conturi
» HCL nr. 14/30.05.2017 privind dezvoltarea/lichidarea Asociatiei "ECO SERV VALEA BUZAULUI SI VALEA CHIOJDULUI"
» HCL nr. 15/30.05.2017 privind infiintarea unei societati comerciale avand forma juridica de "societate cu raspundere limitata" [...]
» HCL nr. 16/30.05.2017 privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei CISLAU, judetul Braila
» HCL nr. 20/30.06.2017 privnd primirea Comunei COlti in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara [...]
» HCL nr. 21/30.06.2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei CIslau, judetul Buzau
» HCL nr. 21/31.07.2017 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I si al II-lea al anului 2017
» HCL nr. 22/30.06.2017 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cislau a unor suprafete de teren situate in comuna Cislau, judetul Buzau
» HCL nr. 22/31.07.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pe anul 2017
» HCL nr. 23/30.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2017
» HCL nr. 23/31.07.2017 privind reactualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Cislau
» HCL nr. 24/2017 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrele I si II al anului 2017
» HCL nr. 24/31.07.2017 privind modificarea pozitiei nr. 45 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cislau, judetul Buzau
» HCL nr. 25/2017 privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pe anul 2017
» HCL nr. 25/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din primarie [...]
» HCL nr. 26/31.07.2017 privind reactualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Cislau
» HCL nr. 26/08.2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cislau
» HCL nr. 26/23.08.2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cislau
» HCL nr. 27/31.07.2017 privind modificarea pozitiei nr. 45 [...]
» HCL nr. 28/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din primarie [...]
» HCL nr. 28/23.08.2017 privind implementarea proiectului "ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA Cislau, judetul Buzau"
» HCL nr. 30/23.08.2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cislau, judetul Buzau
» HCL nr.27/23.08.2017 - privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si mijlocii- SA [....]
» HCL nr.29/23.08.2017 - privind aprobarea organizarii serbarii anuale "Legendele Cislaului" editia a XII-a 2017
» HCL nr. 31/27.09.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 6 a bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pe anul 2017
» HCL nr. 32/27.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cislau, judetul Buzau pentru anul 2016
» HCL nr. 33/27.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 2017
» HCL nr. 34/27.09.2017 privind primirea Comunei Vicele si Comunei Bozioru in calitate de membr al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara [...]
» HCL nr. 35/27.09.2017 privind desemnarea a unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cislau in comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Invatamantului [...]
» HCL nr. 36/24.10.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 7 a bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pe anul 2017
» HCL nr. 37/29.11.2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile Comunei Cislau, judetul Buzau
» HCL nr. 38/29.11.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate [...]
» HCL nr. 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Cislau, judetul Braila
» HCL nr. 40/29.11.2017 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2017
» HCL nr. 41/29.11.2017 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017
» HCL nr. 42/29.11.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 9 a bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii pe anul 2017
» HCL nr. 43/29.11.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea cu echipamente IT in scopul eficientizarii actului administrativ in Comuna Cislau"
» HCL nr. 44/29.11.2017 privind modificarea si completarea art. nr. 4 din HCL nr. 15/30.05.2017
» 2016
» 2015
» 2014