PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al comunei Cislau are urmatoarea componenta:


Fisiere:

» 2021
» HCL nr. 1/29.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 2/29.01.2021 privind aprobarea lucrarilor de interes local [...]
» HCL nr. 3/29.01.2021 cu privire la reorganizarea retelei scolare [...]
» HCL nr. 4/29.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare [...]
» HCL nr. 5/29.01.2021 privind scoaterea din functiune [...]
» HCL nr. 6/29.01.2021 privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului [...]
» HCL nr. 7/12.03.2021 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv [...]
» HCL nr. 8/12.03.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» HCL nr. 9/21.03.2021 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit unui teren [...]
» HCL nr. 10/12.03.2021 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primariului comunei Cislau
» HCL nr. 11/15.04.2021 privind aprobarea nasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» HCL nr. 12/15.04.2021 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 13/15.04.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri [...]
» HCL nr. 14/15.04.2021 privind aprobarea Bugetului local al comunei Cislau [...]
» HCL nr. 15/15.04.2021 prvind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 16/15.04.2021 privind aprobarea amplasamentului statiilor publice [...]
» HCL nr. 17/28.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Mai-Iunie-Iulie 2021
» HCL nr. 18/28.05.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 19/28.05.2021 privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local [...]
» HCL nr. 20/28.08.2021 privind actualizarea inventarului bunurilor [...]
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014