PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)

» HCL Nr.5/2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Cislau, jud. Buzau - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat - pe anul 2011
» HCL Nr.7/2011 privind aprobarea "Programului de achizitii publice" de la nivelul comunei Cislau - pe anul 2011
» Programul anual al achizitiilor publice - in anul 2011
» Bugetul local detaliat - versiunea septembrie 2011
» Bilant - pe trimestrul II anul 2011
» Contul de executie - trimestrul II 2011
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul II 2011
» Disponibil mijloace cu destinatie speciala - pe trimestrul II 2011
» Situatia datoriilor si activelor institutiilor publice - pe trimestrul II 2011
» Situatia fluxurilor de la trezorerie - pe trimestrul II 2011
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2011
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - la data de 31.12.2012
» Situatia activelor si datoriile institutiilor publice - la data de 31.12.2012
» Plati restante din bugetul local - la data de 31.12.2012
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Bugetul local detaliat - pe anul 2012
» Contul de executie a bugetului loval-venituri - la data de 31.03.2013
» Bugetul local detaliat-2 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.12.2012
» Contul de executie a bugetului local-venituri - la data de 30.12.2012
» Contul de executie subventii-venituri - la data de 30.12.2012
» Total plati restante - la data de 30.12.2012 - Anexa 1
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.12.2012
» Buget local - detaliat
» Buget local detaliat - 18.02.2014
» Buget din subventii si venituri proprii - 18.02.2014
» Buget local detaliat - ianuarie 2016
» Buget local - 27.02.2017
» Buget de dezvoltare - martie/2017
» Buget de functionare - martie/2017
» Lista functiilor din cadrul Primariei comunei CIslau -
» Lista functiilor din cadrul Primariei Comunei Cislau -
» Situatia centralizatoare - a necesarului de teren in vederea finalizarii procesului de restituire a terenurilor
» Lista functiilor si salariilor din cadrul - Primariei comunei Cislau
» Fisa de fundamentare - pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitatiile specifice de salubrizare pentru agenti economici